Nieuw in 2023 - Nieuwbouw

In 2023 zijn er een aantal wijzigingen voor wie een nieuwbouw wil bouwen. We lijsten ze graag even voor je op.

EPB-eisen

Vraag je je omgevingsvergunning aan vanaf 1 januari 2023 dan moet je met volgende EPB-wijzigingen rekening houden:

  • Het minimum aandeel hernieuwbare energie dat moet worden voorzien stijgt van 15 naar 25 kWh/m² tov 2022.
  • Het is S-peil of bouwschilpeil mag maximaal S28, in combinatie met een E-peil van maximum 30 (idem 2022). Haal je echter een S peil van S29, S30 of S31, dan moet je een E-peil halen van maximaal E20 (voorheen was dit E25).
  • Verplichting om te verwarmen met lage temperaturen (45°C), bij de keuze voor centrale verwarming met water als afgiftemedium. Zo kan alle nieuwbouw later zonder problemen overschakelen op een duurzame opwekker (zoals een warmtepomp), ook als men in de tussentijd nog zou kiezen voor een hybride warmtepomp of voor een gasketel.

Wist je dat: Lapeirre Woningbouw een voortrekker is wat betreft energiezuinig bouwen? We helpen je van bij het ontwerp de juiste keuzes te maken zodat je energiedoelstellingen zeker gehaald worden.

Korting op de onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouw

De korting op de onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouw wordt afgeschaft voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2023. Enkel bij herbouw en gedeeltelijke herbouw na sloop, en voor ingrijpende energetische renovaties loopt de korting verder.

Wist je dat: Wij zowel in Roeselare als in Wielsbeke koopwoningen hebben waarvoor de vergunning werd aangevraagd vóór 2023, en je hier dus wel nog een korting onroerende voorheffing kan krijgen voor 5 jaar? Een besparing van al snel 5.000 EUR!

Sloop en heropbouw

Er geldt ook in 2023 nog een verlaagd btw-tarief (6% i.p.v. 21%) voor de sloop en heropbouw van een woning. De maatregel werd verlengd tot 31 december 2023. We verwijzen graag naar de voorwaarden in onze BLOG over afbraak en heropbouw.

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro wordt ook verlengd met 1 jaar voor bouwaanvragen tot eind 2023. De eis inzake E-peil wordt wel strenger: E24 i.p.v. E30 als je in aanmerking wil komen voor de premie.  Meer info in onze BLOG over afbraak en heropbouw 

Wist je dat: Wij graag voor jullie nazien of jullie in aanmerking komen voor de 6% btw?  Wij hebben bovendien in Wielsbeke een aantal koopwoningen én ook bouwgronden die kunnen gekocht/gebouwd worden aan 6% btw, een besparing van 15%! → https://www.lapeirre.be/te-koop/woning/nieuwe-verkaveling-in-wielsbeke/3081724

Bron: Bouwunie / VEKA

Nieuw in 2023 - Nieuwbouw