Nieuw in 2023 - Renovatie

Ook voor wie gaat renoveren in in 2023 zijn er een aantal wijzigingen. We overlopen de (nieuwe) maatregelen.

Renovatieverplichting

Wie vanaf 1 januari 2023 een woning (huis of appartement) koopt met energielabel E of F is verplicht om de energiescore van die woning binnen de vijf jaar te verbeteren naar label D of beter. Dat doe je in de eerste plaats door te isoleren en vervolgens energiezuinigere technieken voor verwarming en de productie van warm water te gebruiken (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, …).

Uiterlijk vijf jaar na de aktedatum moet je een nieuw EPC kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de woning het vereiste EPC-label behaalt.

Wist je dat: wij jullie hierbij graag verder adviseren zodat jullie zeker het vereiste label halen.

Asbestattest

Alle woningen gebouwd vóór 2001 moeten sinds november 2022 bij verkoop of schenking een asbestattest meeleveren waarin een asbestinventaris van de woning wordt gemaakt. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw

  • welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten
  • wat de staat is van het asbest; 
  • en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

EPB

Wil je een ingrijpende energetische renovatie doen en is je bouwaanvraag pas ingediend vanaf 1 januari 2023, dan moet je een minimum aandeel hernieuwbare energie voorzien van 20 kWh/m2 (in 2022 was dit 15 kWh/m2). 

Mijn verbouwpremie

Particulieren kunnen sinds november 2022 via één online loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Deze zijn gerelateerd aan bepaalde inkomensgrenzen die geïndexeerd worden vanaf 2023.

Meer info via deze link: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie

Het renteloos renovatiekrediet wordt hervormd tot een rentesubsidie

Het renteloos renovatiekrediet, bij aankoop van een woning met slechte energieprestatie (label E of F), wordt hervormd en omgevormd tot een rentesubsidie vanaf 2023.

Hoe hoger de ambitie inzake te behalen energielabel, hoe hoger de korting is op de rente/intrestvoet.  Zo krijg je een korting van bv 3,5% bij renovatie tot label A,  bij label B 3%, bij label C 2,5% en bij renovatie tot label D krijg je 2% korting.

Wist je dat: Wij onze klanten na oplevering, graag verder helpen met het aanvragen eventuele subsidies

Bron: Bouwunie / VEKA / OVAM

Nieuw in 2023 - Renovatie