(VER)BOUWEN IN 2020, AANPASSING  REGELGEVING

Dat de woonbonus werd afgeschaft vanaf 1 januari 2020 dat weten we intussen, maar met welke andere maatregelen dien je nog rekening te houden bij het bouwen van een woning of het uitvoeren van een (ingrijpende energetische) renovatie?

EPB

De EPB eisen worden voor alle nieuwe bouwaanvragen vanaf 1 januari 2020 opnieuw strenger.

Voor een nieuwbouwwoning of gelijkaardige werken, dien je een EPB score te halen van E35 (voordien E40) . Vanaf 2021 wordt dit zelfs E30 (BEN). Nu al BEN denken is dus zeker een meerwaarde.  Een vermindering van de onroerende voorheffing voor een E-peil van max. E30 en E20 blijft behouden.

Het S-peil blijft in 2020 op S31.

Op vlak van ingrijpende energetische renovaties (IER)  dient een E-peil behaald te worden van E70 ipv E90. Door deze bijstelling verdwijnt de vermindering op de onroerende voorheffing bij een IER met een E-peil van E90 of beter.  Behaal je bij een IER een E-peil van E60 of beter kan blijf je profiteren van de vermindering.

Dubbelglas en dakisolatie

Vanaf 2020 treedt de dubbelglas en dakisolatienorm in werking voor bestaande woningen. Deze norm bepaald dat alle woningen in Vlaanderen minimum dubbele beglazing moeten hebben en het dak moet geïsoleerd zijn.  In de praktijk heeft dit vooral effect op de huurwoningen die hier sancties kunnen voor krijgen en minder op de woning voor eigen gebruik.

Rookmelders

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen voldoende rookmelders hebben. Voldoende betekend minstens op elke verdieping één.

Het belang van rookmelders in jouw woning kan niet genoeg benadrukt worden:  www.zone1.be/brandpreventietips/rookmelders/

Premies in 2020

Energiepremies

De premie voor beglazing zakt van 10 euro/m² naar 8 euro per m².
Technische voorwaarde blijft dat de beglazing een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K moet hebben.

De premie voor een warmtepompboiler zakt van 400 naar 300 euro.

Sloop- en heropbouwpremie

De sloop- en heropbouwpremie is verlengd tot eind 2020. Deze periode is met 14 maanden verlengd voor sloop- en heropbouwvergunningen aangevraagd uiterlijk op 31/12/2020. De premie bedraagt 7500 euro en kan enkel aangevraagd worden door natuurlijke personen, uiterlijk binnen de 3 maand na de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw.

De premie kan je aanvragen via www.energiesparen.be/slooppremie

(VER)BOUWEN IN 2020, AANPASSING  REGELGEVING