VERLAGING S-PEIL IN 2022: HOE ?

Het S-peil is het bouwschilpeil van je woningHet is een weergave van de kwaliteit van de schil van een gebouw, dus de muren, het dak, het buitenschrijnwerk,… Een goed geïsoleerde en luchtdichte bouwschil zijn namelijk essentieel om de energievraag van het gebouw terug te dringen.

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2022 verlaagt het S-peil van 31 naar 28.  Is een S-peil van 28 moeilijk haalbaar, dan kan je ook opteren voor een S-peil van 31 in combinatie met een E-peil van 25 of minder (2022) of 20 (2023), waar nu de wettelijke norm van het E-peil 30 is.

Deze afweging maken we graag samen met jou op basis van jouw concreet ontwerp en energie-ambities. De investering om het S-peil nog een paar punten te doen zakken is immers vaak groot in verhouding tot het bijkomend rendement.  Dat budget wordt dan misschien beter anders aangewend in bv hernieuwbare energie.

Bouwaanvraag vanaf S-Peil E-Peil
01/01/2021 31 30
01/01/2022 28  ->
of 31  ->
30
25
01/01/2023 28  ->
of 31  ->
30
20

Het doel van het S-peil is om de isolatiegraad van een gebouw eerlijker te benaderen. Kleine volumes worden niet zoals bij het K-peil benadeeld. Het is ook meer dan enkel een isolatie-peil: de netto-energiebehoefte en de luchtdichtheid hebben samen met de gebruikte isolatiematerialen invloed op dit berekende cijfer.

Omdat het schilpeil alle kwaliteiten van de gebouwschil gelijkwaardig evalueert, is dit nieuwe peil op zich een heel goede parameter. De luchtdichtheid van de schil en de grootte van de ramen spelen een belangrijke rol bij het bijsturen van het S-peil. Het S-peil is voor alleenstaande woningen moeilijker te bereiken dan voor koppel of gesloten woningen.
 

Hoe kunnen we het S-peil verlagen?

Vorm

Door compact te bouwen, met aandacht voor goed ontworpen bouwknopen (voorheen koude bruggen)  en daarmee de vormefficiëntie van het gebouw te verbeteren, daalt het S-peil.

Isolatiegraad

Het S-peil houdt rekening  met de isolatiegraad van de schildelen (muur, dak, vloer, ramen, deuren, poorten): meer isoleren resulteert in een beter peil.

Naarmate we beter isoleren en luchtdichter gaan bouwen, is het noodzakelijk om alsmaar meer aandacht te geven aan de detaillering van de aansluitingen van de schildelen.
Denk maar aan de aansluitingen van ramen aan muren, muren aan daken, vloeren aan muren... Ook de warmteverliezen naar aangrenzende bebouwing op aanpalende terreinen wordt bij het S-peil in rekening gebracht.  De boodschap is hier om ook de gemene muren voldoende te isoleren.

Schrijnwerk

De oriëntatie  en de grootte van de beglaasde ramen en deuren hebben een grote impact op het eindresultaat. Passieve energiewinsten worden in rekening gebracht. Dit is goed voor de energiebehoefte voor verwarming. Teveel beglazing is negatief voor de energiebehoefte voor koeling. Dit kan worden beïnvloeden door te kiezen voor zonwerende beglazing of buiten zonnewering zoals screens, rolluiken, lamellen of door gebruik te maken van bouwkundige beschaduwing door dak oversteken of luifels.

Luchtdichting
Net zoals het meten van de luchtdichtheid voor een goed E-peil op vandaag niet meer weg te denken is, zal dit ook voor het eindresultaat van het S-peil een van de belangrijkste maatregelen zijn om de waarde positief te beïnvloeden. Het effect van een goede luchtdichtheid is een schilkwaliteit die zowel in winter en zomer direct waarneembaar is. Kieren en spleten waardoor lucht stroomt van binnen naar buiten of omgekeerd zorgen immers voor het kortsluiten van de isolatie van de gebouwschil.

Als totaalaannemer hebben we alle touwtjes in handen om die luchtdichtheid te bewaken en samen met u af te wegen welke maatregelen we kunnen nemen om het S-peil te halen. We kijken hierbij ook of dit nog kosten efficiënt kan gebeuren. Uit eerste berekeningen blijkt vaak dat het voor alleenstaande woningen met grote glaspartijen quasi onmogelijk is om het huidige S-peil te halen op een economisch verantwoorde manier.

We informeren je graag verder over de mogelijkheden om dan eerder te focussen op een lager E-peil, in combinatie met een S-peil van 31.

 

VERLAGING S-PEIL IN 2022: HOE ?