OOSTENDE: RENOVATIE GEZINSWONING

OOSTENDE: RENOVATIE GEZINSWONING OOSTENDE: RENOVATIE GEZINSWONING OOSTENDE: RENOVATIE GEZINSWONING
Een nieuw samengesteld gezin had ruimte nodig, zeer veel ruimte.

Er werd gekozen om een bestaande woning uit te breiden met een zeer groot volume, waardoor alle kinderen een eigen plekje krijgen. Bovendien kunnen de ruimtes boven achteraf weer omgevormd worden tot één multifunctionele ruimte.