Afbraak en heropbouw aan 6%?

Afbraak en heropbouw aan 6% BTW: het kan nog steeds met Lapeirre Woningbouw

Nieuwbouw aan 6% BTW of slooppremie en heropbouw? 

 • Uitbreiding 6% BTW regel voor nieuwbouw met aannemer voor heel België mits extra voorwaarden

De bestaande maatregel werd uitgebreid naar heel België vanaf 2024.  Hieraan zijn wel een aantal extra ‘sociale’ voorwaarden gekoppeld, ook voor de 32 centrumsteden die vroeger al konden genieten van deze maatregel:

 • De heropgebouwde woning moet je enige, eigen woning zijn die hoofdzakelijk als hoofdverblijfplaats wordt aangewend en waar je voor minimum 5 jaar moet gedomicilieerd zijn.  Dus enkel particulieren, vennootschappen zijn uitgesloten van deze tariefverlaging.
 • De totale bewoonbare oppervlakte mag niet groter dan 200m² zijn,
  • op basis van de antwoorden op de website van de FOD Financiën wordt de 200m² als volgt berekend:
   • Er wordt rekening gehouden met de binnenmaten (tussen de muren)
   • Badkamer, garage, gang, berging, trappenhal, niet bewoonbare zolder of kelder worden niet meegerekend in de 200m²
   • Ook enkel ruimtes groter dan 4m² of met een minimum hoogte van 2m zouden worden meegeteld

Ook wij als totaalaannemer kunnen het btw-tarief van 6% btw toepassen voor zover jij zelf de woning afbreekt en met ons een aannemingsovereenkomst afsluit!

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw

 • Stopzetting gunsttarief bij verkoop woningen

Opgelet: ‘verkopen’ aan 6% kan niet meer vanaf 2024.  Dus wanneer de bouwpromotor een gebouw afbreekt en er nadien op bouwt om te verkopen, dan zal dit in principe aan 21% BTW zijn vanaf 2024.  Er is evenwel een overgangsmaatregel voor vergunningen die werden aangevraagd voor 01/07/2023.  Voor deze woningen kan nog gefactureerd worden aan 6% BTW, mits voldaan aan de voorwaarden, tot eind 2024.

 • Slooppremie

Heb je geen recht op het BTW tarief van 6%, dan kan je in aanmerking komen voor de Vlaamse slooppremie van 10.000 euro bij afbraak en heropbouw.

De premie is beschikbaar voor alle projecten met vergunningen aangevraagd door natuurlijke personen en in volle eigendom. Wanneer de stedenbouwkundige vergunning tot afbraak en wederopbouw afgeleverd wordt speelt geen rol, aangezien dit in de ene gemeente sneller gebeurt dan in de andere. Eens de lokale overheid de vergunning heeft afgeleverd, controleert het Vlaamse Energie-Agentschap (VEA) het dossier en volgt de uitbetaling. Nadien volgt nog een controle of de sloop en heropbouw effectief zijn uitgevoerd. 
Vanaf 01/01/2023 moet je een E-peil halen van E24 ipv E30 om in aanmerking te komen voor deze premie. Bovendien mag vanaf 2024 de nieuwe woning niet worden aangesloten op het aardgasnet én moet je aantonen dat de sloop is uitgevoerd conform de eisen voor asbestverwijdering.

Je vraagt de premie aan via de website van de Vlaamse Overheid en best zo snel mogelijk.
Want er geldt ook een uiterste datum om de premie aan te vragen! M.n. 3 maanden na de goedkeuring van de aanvraag van de omgevingsvergunning .
Meer info op  https://www.vlaanderen.be/premies-voor-nieuwbouw/sloop-en-heropbouwpremie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf verder op de hoogte

Afbraak en heropbouw aan 6%?