Slopen of renoveren?

Het is de moeite waard om af te wegen of slopen van uw oude woning niet financieel interessanter is dan het te renoveren.

Verschillende afwegingen dienen gemaakt te worden:

- Is de bestaande woning een karaktervolle woning, wil je de oude 'look and feel' behouden?

- Hoe kwalitatief is de bestaande basisconstructie (muren, dak, funderingen, plafonds,...)? Wat zal ik overhouden na het ontmantelen? Heb je vochtproblemen?

- Kan je zelf de woning voorzichtig 'strippen' voor de aannemer komt?  Het kostenplaatje van het 'strippen' door externe partijen is in daguren en kan aanzienlijk oplopen.  Volledig slopen daarentegen gaat snel en is minder duur.

- Hoe belangrijk is het energetisch aspect?  Een nieuwbouw is makkelijker hoogstaand te isoleren en luchtdicht te maken. Bij renovatie zijn er uiteraard ook talrijke mogelijkheden, geval per geval moet ter plaatse bekeken worden, laat je zeker bijstaan door een aannemer met kennis van zaken.

- Kan ik genieten van de Vlaamse renovatiepremie?

- 6% BTW bij renovatie tov 21% BTW bij nieuwbouw?  of toch niet ? 

Wist je dat de afbraak van een gebouw en de erop volgende heropbouw van een privéwoning vanaf 2024 in heel België geniet van het verlaagd btw-tarief van 6%.

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • de afbraak gaat gepaard met de wederopbouw en ze vormen samen één handeling
  • het gebouw wordt na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning
  • het is de enige woning van de bewoners gedurende min. 5 jaar
  • de woning is max. 200m² (excl. wc, gang, ...)
  • vannootschappen worden uitgesloten van het voordeeltarief

Lees ook onze blog over Afbraak en heropbouw, het BTW percentage die van toepassing kan zijn en de premie waar je al of niet voor in aanmerking kan komen:
https://www.lapeirre.be/blog/afbraak-en-heropbouw/

 

Slopen of renoveren?