Trias-energetica concept

Stap 1 - Beperking van de energievraag

In de eerste stap willen we de energievraag zoveel mogelijk beperken door een maximale isolatie toe te passen. We beperken warmteverliezen door luchtdichtheid en een doorlopende isolatieschil. In de oriëntatiefase en het ontwerp focussen we op de optimale benutting van passieve warmtewinsten. We integreren ventilatie met warmteterugwinning, energiezuinige huishoudapparaten en verlichting, …

Stap 2 - Duurzame energie aanwenden

Via zonneboilers, warmtepompen, windmolens en fotovoltaïsche installaties wenden we de nog nodige duurzame energie aan.

Stap 3 - Optimaliseren gebruik niet duurzame energie

Daar waar fossiele brandstof onvermijdelijk is, proberen we deze zo schoon en efficiënt mogelijk te gebruiken. Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan hoogrendementsketels.

Trias-energetica concept