Wanneer is een stuk grond ook effectief bouwgrond?

Wanneer is een stuk grond ook effectief bouwgrond?