Ook zonder terugdraaiende teller blijven zonnepanelen een slimme investering

Einde terugdraaiende teller

Tot eind 2021 maakte de terugdraaiende meter een belangrijk deel uit van het verdienmodel van huishoudens met zonnepanelen. Wekte je evenveel stroom op per jaar als dat je verbruikte, dan betaalde je enkel een prosumententarief. Je jaarlijkse energiekost was zo erg voorspelbaar, alsook je investering. Deze regeling van een terugdraaiende teller werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Het Hof oordeelde dat Vlaanderen mensen met zonnepanelen op die manier onrechtmatig bevoordeelt. 

PV-panelen = slimme investering

Toch blijven zonnepanelen een slimme investering.

Het prosumententarief verdwijnt en maakt plaats voor een capaciteitstarief.  Hierdoor wordt het interessant zoveel mogelijk energie te gebruiken op het ogenblik dat je stroom opwekt.  Verbruik je veel stroom overdag, dan is de afschaffing voor jou zelfs misschien voordelig.

Belangrijk om weten is dat u mogelijk ook een vergoeding ontvangt voor de stroom die u niet meteen verbruikt, maar op het net injecteert. De energieleverancier bepaalt zelf of hij een vergoeding toekent en om welk bedrag het gaat. Hij is daar dus niet toe verplicht.

Voor nieuwe installaties zal de terugverdientijd dan wel wat langer duren (+/- 10 jaar), het is nog altijd een betere investering dan het spaarboekje.  Bovendien blijft het een belangrijke investering om de klimaatdoelstellingen te behalen en minder onderhevig te zijn aan de fluctuerende elektriciteitsprijzen. 

Premie zonnepanelen

Tenslotte is er ook een premie voorzien via fluvius voor nieuwe installaties (max 1.500,00 eur), deze premie is enkel voor bestaande woningen, niet voor nieuwbouw (link https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen)

Retro-actieve investeringspremie

Heb je al PV-panelen en wil je meer weten over de retro-actieve investeringspremie, klik hier

Ook zonder terugdraaiende teller blijven zonnepanelen een slimme investering